søndag 16. november 2008

Ørret 6.7

Matros Odd Arne Valberg satte ny rekord i Åmål i dag. Tok øst av Grønskjær på rigg, 25 fot. 4 toms tomic tubby. Herlig.