tirsdag 30. oktober 2018

Her gyter laksen - midt i OsloDenne filmen viser flotte lakser i Akerselva midt i Oslo. Ta en kikk - det er et vakkert skue. Filmen er laget av Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og de skriver følgende på Facebook:

- Vi filmet litt under brua i Kubaparken i går! Der står det tett av store hannlaks som passer på gytegropene. De fleste av disse på filmen er ferdig utgytte, og noen bærer preg av skikkelige bitekamper om de beste plassene. Legg merke til tennene på den største hannen.

- Det er gytegroper å se overalt, så denne grusen er nok proppfull av rogn. Hunnfiskene svømmer oftere ut i sjøen rett etter gytingen, og vi så ingen hunner igjen der i går. Mange av hannene blir derimot stående og passe på gyteplassen livet ut. Nå er det mye liv i elva. Her passer det å rette en stor takk til kollegaene våre i Sandvikselva for deres utrettelige kultiveringsinnsats der borte. Arbeidet deres har sørget for rognoverskuddet som vi fikk til å bygge opp bestanden i Akerselva etter 2011. (...) Et viktig tiltak fremover nå vil være å bygge en laksetrapp i Øvre Foss (Seilduksfallet), slik at laksen kan få gyte på en litt lengre strekning.

Laksefisket i Akerselva kan være kjempebra. I fjor var det godt med fisk, og det kan du lese mer om her.

Les mer om: Laks | Video