torsdag 10. august 2017

Se pukkellaks i norsk elvEt økende antall pukkellaks er observert i norske lakseelver i år. Det vekker bekymring. Nå er den svartelistede pukkellaksen også filmet. Se klipp fra Skandinavisk naturovervåking over.

De skriver følgende på Facebook: «Pukkellaks gyter i Stordalselva! Det har vært knyttet bekymring til det store antallet pukkellaks som har vandret opp i norske elver i år. Kommer de til å gyte? Vil de fortrenge sjøørret og laks? Video fra Støvelfossen i Stordalselva viser gyteaktivitet hos pukkellaks de siste dagene, og dette er tidlig i forhold til både laks- og sjøørretgyting.»

Se direktesending under vann fra Stordalselva
(virker ikke på iPhone og iPad)

I juli meldte Hooked at det er sett pukkellaks langs hele norskekysten.

Pukkellaks, eller Pink salmon som den kalles på engelsk, er en stillehavslaks som hører naturlig hjemme i nordlige delene av Stillehavet. På 60-tallet begynte arten å spre seg til de nordligste av de norske elvene etter utsettinger på Kolahalvøya i Russland. Etter dette har pukkellaksen blitt relativt utbredt i Finnmark, nær grensen til Russland, og det er også registrert vellykket gyting i enkelte elver, skriver Hooked.

Lest denne? Bjørn (72) har fått nesten 200 kg laks i år

Eva B. Thorstad, lakseforsker i NINA, registrerer nå utbredelsen av pukkellaks i Norge. Hun har fått mange meldinger om pukkellaks fra 50 ulike elver og i tillegg fisk fanget i sjøen. Thorstad vil gjerne høre fra deg dersom du får pukkellaks i sommer.

Meldingene kommer hovedsakelig fra Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet til og med Rogaland. Flere pukkellaks er faktisk fanget i Glomma.

– Alle fiskene som er sjekket for kjønnsmodning har mye melke eller stor rogn, og er klare til å gyte i år. Det er derfor en fare for at de gyter i elvene våre, sier forskeren til Hooked.

Les også: Kjempe-sjøøret filmet i Nord-Norge

– Viktig informasjon å få med i registreringene er fangstdato, fangststed, fiskens lengde, vekt og gjerne også en skjellprøve og et bilde. Dersom fisken åpnes vil vi også gjerne vite om det er en hunn- eller en hannfisk. Vi vil også vite om de ser ut som de skal gyte i år. Fangstinformasjon kan sendes til laks@nina.no, mens skjellprøver går til Eva Thorstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Postboks 5685 Torgard, 7485 Trondheim, sier Eva Thorstad.

Laks eller sjøørret? Ser du forskjellen?