tirsdag 10. oktober 2017

Nye regler: All kveite over 2 meter må slippes ut9. oktober 2017 kom Fiskeridirektoratet med en ny forskrift som trer i kraft umiddelbart. Det blir forbudt å fiske etter kveite i et bestemt område på Sklinnabanken. For sportsfiskere er det en regel som er mye mer interessant. All kveite tatt av både sportsfiskere og yrkesfiskere på over 2 meter lengde skal settes ut igjen - død eller levende.

Her er forskriften fra fiskeridirektoratet:

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

§ 35b ny bestemmelse skal lyde:

§ 35b Spesielle begrensninger i fisket etter kveite på Sklinnabanken


Det er forbudt å fiske etter kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

       66˚3`N               6˚54`Ø
       65˚44`N             8˚11`Ø
       65˚22`N             7˚39`Ø
       65˚4`N               6˚20`Ø
       65˚30`N             5˚51`Ø

§ 48 nytt sjette (siste) ledd skal lyde:

All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende (Team Propells utheving)

II

Forskriften trer i kraft straks.

Her kan du laste ned forskriften

Personlig synes jeg dette er gode nyheter. Fisk på to meter er ikke egnet som matfisk fordi det er mye miljøgifter i fisken. I tillegg er det hunnfisken som blir større enn ca 50 kg, og derfor er slike store individer veldig viktige for bestanden.

Les mer om begrunnelsen for forskriften her. Tydelig at det er miljøgiftene Fiskeridirektoratet er opptatt av.

Hva som eventuelt skjer med praktiseringen av garnfiske er uvisst. Her dør jo fisken uansett.

Vi får håpe at dette gir enda flere giganter i sjøen som vi sportsfiskere kan jakte på. Det er ihvertfall det som trigger meg mest med kveitefisket. Skitt fiske!

Ekspert: Slik fisker du kveite
Lurer kveita med wobblere
Les våre saker om kveitefiske