onsdag 7. november 2012

Nytt opptak av kjempeørreter

Forsker Morten Kråbøl skriver følgende på bandakkanalen.no: «Filmen er unik fordi den viser gyteatferd og selve gyteakten til storørret i innlandet. Slike filmopptak av sjøørret og laks er dusinvare, men det finnes meget få opptak av denne kvaliteten på innlandsørret. Les mer her og se den unike filmen