fredag 19. april 2013

Så mye gift er det i fisken

Livsmedelsverket i Sverige har forsket på dioksiner og PCB i laks og ørret i Østersjøen, Vänern og Vättern. Rapporten kan du lese her.

Mye interessant i rapporten. Hvis jeg har forstått det riktig etter kjapp gjennomlesing så er det mindre gift i laksen i den sørlige Østersjøen enn i den nordlige.  Det kommer av hva laksen har tilgang på av føde.

Det er mindre gift i fisken i Vänern enn i Østersjøen.

Av rapporten kommer det også frem at det er mindre gift i fisken i Dalbosjön enn i Värmlandssjön.
Det ser også ut som det er mindre gift i ørreten enn i laksen i Vänern.

Generelt er rådet at det er greit å spise fet fisk fra områdene en gang i uka for å holde seg under grenseverdiene. For barn og gravide gjelder andre råd. De bør spise fet fisk maks to-tre ganger per år.

Det er som de fleste vet mest gift i stor fisk. Det og antallet fisk man tar med hjem er noe å tenke på når det gjelder debatten om catch and release også. Fish on!