fredag 8. oktober 2010

Villfisk

Ca 1,5 kg. Tok agn bak VK-flasher på rigg. Svømmer videre. Har også
hatt to hugg i overflata.

Ørret 1,96

Fisker på ny plass i dag. Tok på VK med agnfisk. Fin fight med flere
utras :-)