søndag 17. september 2017

Se nydelig sølvblank høstlaksFremdeles kommer det sølvblanke laksetorpedoer opp i elvene. Nylig la Skandinavisk naturovervåking ut dette klippet fra Bjerkreimselva. Det viser en veldig flott hannlaks i toppkondisjon som skal spre sine gener.

Dette lover godt for kommende sesonger.

Les også: Ser du forskjell på laks og sjøørret?

Skandinavisk naturovervåking skriver følgende på Facebook: Sammensetningen av en laksebestand varierer mye fra elv til elv. Kjønnsandel er allikevel mer stabil enn fordeling mellom de tre ulike størrelsesklassene fra år til år. I de elvene hvor vi beskatter av laksebestandene er det lett å forstyrre denne fordelingen. I tillegg til å fastsette totalantall ved drivtellinger er sikker kjennskap til kjønnsfordeling i bestanden verdifull kunnskap for forvaltingen av elva.

Oppsummering etter disse tellingene viser at det som regel er høyere andel hunnlaks blant mellom- og storlaks i gytebestanden, men i betydelig mindre grad enn tidlig i oppvandringssesongen. Er det slik at hunnlaksene vandrer tidligere opp enn hannene, eller er det mange flere hunnlaks enn hannlaks i elvene i fiskesesongen? Det varierer nok fra elv til elv, men i juni ser vi ofte en mye høyere andel hunnlaks i bestandene. Dessuten ser vi en del større hannlakser som kommer opp i elva seint på året.

Sugen på laksefiske hele året? Lær deg trollingfiske i Østersjøen