onsdag 25. april 2018

Fikk storlaks - må slutte å røyke

HAVETS SØLV:
Christian med storlaks. Nå er det
 bare å stumpe røyken.

 Foto: Per Sjøstrøm

Fiskeguide Per Sjøstrøm i Verona Sportsfiskeri har igjen vært ute med kunder på jakt etter diger laks ved danske Bornholm. Alle de tre kundene fikk laks, men for en av dem ble det en spesiell tur.

Per Sjøstrøm skriver på Facebook: - Deilig dag på havet med superglade kunder. Claus fikk en flott 6 kgs laks som hugg i overflaten på Toby 30 gram. Kai fikk en laks på 9 kg. Den hugg på 50 fot på en Apex.

Per skriver videre at han gjorde en avtale med den siste kunden Christian at han skulle slutte å røyke om han fikk en laks. Og om han fikk fisk! En laks på hele 16,88 kg tok en laue i en Jackpot-skalle fisket bak en VK-flasher med 10 gram bly i overflaten. Stor lykke i båten.

Lær deg trollingfiske i Østersjøen

Fisket nå lover veldig godt før Trolling Master Bornholm hvor Team Propell bestående av Tom
Høgseth og Tor Fladeby skal delta. Nylig ble det tatt en laks på over 20 kg.  Vi reiser nedover lørdag 28. april. Konkurransen starter 2. mai og varer til og med 5. mai. Vi gleder oss enormt og håper på lite vind og godt fiske.

Jeg spurte Per Sjøstrøm hvordan han tror fisket blir under Trolling Master Bornholm.

- Jeg tror fisket blir godt. Vanntemperaturen er lav og det mye stor laks i området. Tror uke 18 er perfekt for Trolling Master i år, skriver Per til meg.

Lik og følg @teampropell på Facebook
Les mer om: Laks | Østersjøen | Bornholm