torsdag 1. november 2012

Sensasjonell film av kjempeørreter

Disse ørretene er anslått til mellom 6-9 kilo og de er filmet på 1,5 meters dyp i Tokkeåi. Les saken og se kubbene på VGTV.
På gytefeltene er det sett ørret på 10-15 kilo.