lørdag 21. juli 2012

Skremt av trolling - eller av Ringsaker Blad?

Dette er en e-post som er sendt til Norges trollingforbund og til redaktøren av Ringsaker Blad og journalist Knut Erik Landgraff i Ringsaker Blad:

Er ikke abonnent på Ringsaker Blad, men har lest en PDF-kopi av saken som sto på trykk nylig i avisen hvor dreggefisker Arve Nils Børresen får komme med krasse angrep på et stort sportsfiskermiljø.

Jeg er selv trollingfisker og jobber selv i pressen, som journalist og frontsjef i VG Nett. Jeg må si jeg er meget overrasket over at denne saken kom på trykk i denne formen.

Her får en person som ikke har bedrevet trollingfiske på mange år komme med udokumenterte påstander om hva trolling er - helt uimotsagt.

Det trykkes sitater som "såkalte trollingbåter i flere hundre tusenkroners klassen pløyer rundt ". "De harver med oterfjøler på hver side. Digre søkker og et antall sluker som ifølge de som driver i bransjen overstiger de fire vi har lov til å bruke på Mjøsa".

I all journalistikk er det god kutyme å hente inn kommentarer fra den siden som blir angrepet. I dette tilfellet alle trollingfiskere i Norge. Det er ikke regnet som godt journalistisk håndverk å trykke udokumenterte påstander som dette. Hvorfor er det ikke hentet inn kommentarer fra noen i trollingmiljøet til denne saken? Dette er rett og slett helt hårreisende journalistikk og saken ville etter min mening blitt klart felt ved en eventuell klage til Pressens faglige utvalg. Regel nummer en i journalistikk er at den angrepne part skal ha samtidig imøtegåelse.

La oss så se på hva denne kilden sier. Han kommer med udokumenterte påstander som er mer farget av følelser enn fakta.

Hva har det med saken å gjøre om båtene enkelte fisker med er verdt mange penger?
Hva har det med saken å gjøre at det brukes "store søkker" som han skriver? Blylodd fanger ikke fisk.
Hvorfor siteres han på rykter om at folk fisker med for mange stenger og sluker? Det kan godt hende det er noen som gjør det, det vet ikke jeg, men det er ikke vanlig at folk siteres på løse ryter som rammer en hel gruppe.

Et lite faktum til slutt. De fleste moderne trollingfiskere setter ut mye av fisken de får. Det gjør vi fordi vi ønsker at fisken skal vokse seg større og sikre en god fiskefremtid for alle med store fine trofefisker. For ordens skyld - mange setter også ut igjen trofefisker - meg inkludert.

Mange trollingfiskere fisker med én krok på vobbleren/sluken. Vi fjerner altså to kroker på eksempelvis vobblere. Det gjør vi fordi vi ønsker å sette ut igjen fisk og fordi vi ønsker at fisken skal bli minst mulig skadet.

Det er et faktum at tradisjonelle dreggefiskere ofte fisker med såkalte devonsluker. Dette er sluker med mange treblekroker på som gjør det nesten umulig å sette ut småfisk uskadet. Jeg vet ikke om Arve Nils Børresen fisker med devon, men det vil ikke forundre meg.

Til sist vil jeg råde Norges Trollingforbund å klage denne saken inn for Pressens faglige utvalg. Det vil ikke overraske meg om Ringsaker Blad blir felt. Jeg vil også oppfordre trollingforbundet til å lage et innlegg som bør stå på trykk i Ringsaker Blad. Jeg mener også at trollingforbundet bør kreve en beklagelse på trykk.

Splitter ny CoastKey til knallpris

Dette er den nye og forbedrede typen som akkurat er kommet, og den er splitter ny i eske med garanti. Ledningsnettet passer til Suzuki, men CoastKey har bekreftet at de bytter ledningsnettet kostnadsfritt hvis du har en annen motor.
Mjøsservice selger den på kampanje for 4490 nå. Les mer om den trådløse dødmannsknappen på coastkey.no.
Denne får du for 3500 kroner. Tlf. 970.66.340.