søndag 19. februar 2017

Laks eller sjøørret - kan du se forskjellen?

Foto: Johan Abelsson

Noen ganger er det lett å se forskjell på laks og sjøørret. Andre ganger kan det være vanskeligere.

Fisken på bildet over ble tatt i Johan Abelssons båt fredag 17. februar av hans russiske kunder. Det er ikke så lett å se ved første øyekast om det er en sjøørret, en laks eller en hybrid for et utrent øye.

Read the blog post in English here.

FLOTT FISK: 
Her sees bilde av hele sjøørreten.
 Foto: Johan Abelsson

Ifølge Abelsson er fisken helt klart en sjøørret: - Är man ute mycket så ser man redan när fisken kommer i vattnet. Dels så fightar öringen annorlunda. Rullar i ytan och kör inte gärna ut så mycket lina. Sedan har öringen en annan färg, lite brunguld ton när den kommer i vattnet. Annars är kännetecknet beskrivet väldigt bra hos sportfiskarna, skriver han på Facebook.

Her kan du lese om kjennetegnene hos laks og sjøørret hos Sportsfiskarna.

KLASSISKE TEGN: Laks øverst og sjøørret nederst.
 Tegning: Sportsfiskarna


Dette er forskjellene på laks og sjøørret:

  • Laksen er slankere og mer langstrakt. Den har ofte ikke prikker nedenfor sidelinjen og har bare et fåtall på gjellelokket. 
  • Laksens er smalere i overgangen til halefinna og selve halefinna er bred og V-formet. 
  • Sjøørreten har ofte prikker nedenfor sidelinja og på gjellelokket. Den har en mer kompakt kroppsform og brei overgang til halefinna. 
  • Halefinna til sjøørreten er ofte rett i bakkant. 
  • Hodets form er et annet skilletegn på laks og sjøørret. Tenk deg en linje rett ned fra pupillens bakkant så ligger den omtrent jevnt med laksens munnvik. Ørretens munnvik ligger litt bak pupillen. Kilde: Sportsfiskarna

Så er det ikke alltid laks og ørret har så klassiske kjennetegn som vist over. Sjøørreten til Johan Abelsson øverst har feks nesten ikke prikker. Noen ganger kan du også få såkalte hybrider som er en krysning av både laks og sjøørret.

Lik og følg oss på Facebook: @teampropell

Did you read this? Fantastic salmon fishing in the Baltic Sea

Tips: Slik troller du i Østersjøen | Lær trolling fra A til Å
Follow Johan Abelsson on is blog and on his Facebook page

Salmon or sea trout - can you see the difference?


Foto: Johan Abelsson

The fish on the picture above was caught by Johan Abelsson and his russian customers friday 17th of february. It can be difficult to see if it is a salmon, a sea trout or a hybrid by first glance.

Read the blog post in Norwegian here.

NICE FISH:
Here you can see the whole length of the fish.

 Foto: Johan Abelsson

According to Abelsson it's clearly a sea trout. - If you are out fishing a lot you will recognize it already in the water. The sea trout also behaves differently when on the hook. It rolls around in the surface and it does not take as much line during the fight. It also has a different colour than the salmon in the water. More like brown and gold, he writes on his Facebook page.

CLASSICAL SIGNS: Salmon on top and sea trout. 
 Drawing: Sportsfiskarna


These are the differences between salmon and sea trout:

  • The salmon is slimmer and has more length. Often it does not have as many spots below the side line as the seatrout and it has only a few spots on the operculum. 
  • The salmon is slimmer in the transition to the tailfin and the tailfin itself is wide and V-shaped.
  • The sea trout often has spots below the side line and on the operculum. It has a more comact body shape and a wider transition to the tailfin. 
  • The tailfin of the sea trout is often straight in the back. 
  • The shape of the heads are also different. The corner of the mouth on the sea trout tends to be further behind than on the salmon and it is often behind the eye. Source: Sportsfiskarna

It is not always the signs are as distinctive as described abowe. Johan Abelssons sea trout on the top almost doesn't have any spots. Sometimes you can also catch hybrids which are offspring from both salmon and sea trout.

Read more in swedish and see pictures on Sportsfiskarnas page
Follow Johan Abelsson on is blog and on his Facebook page

Did you read this? Fantastic salmon fishing in the Baltic Sea

Tips in Norwegian language: How to fish salmon in the Baltic Sea | Learn trolling fishing from the bottom