tirsdag 27. februar 2018

Oppdaterte strenge regler for bifangst av makrellstørje

Foto: Jonas Nordigårs, Edge Sportfishing

Mandag 26. februar oppdaterte Fiskeridirektoratet sine regler for bifangst av makrellstørje for yrkesfiskere.

De skriver følgende på sin hjemmeside: «Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert, og vi i Fiskeridirektoratet hjelper deg med dette. De siste årene har vi fått flere rapporter om bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.»

Fiskeridirektoratet skriver også at levende makrellstørje skal slippes ut, men død bifangst av makrellstørje skal registreres og rapporteres inn til ICCAT (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas).

Les også: - To timer, fullt press. Vi kjørte i sirkler

Direktoratet skriver også at fangsten i utgangspunktet skal leveres i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges. Utfylling og signering av fangstsertifikat foregår elektronisk. Det fiskerne må gjøre er å kontakte Fiskeridirektoratet og gi de opplysningene de trenger, så tar de seg av papirarbeidet.

Fiskeridirektoratet skriver at du må gjøre følgende ved fangst av makrellstørje:

  1. Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst. Får du problemer med dette, se punkt 2.
  2. Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten, og informer dem om at du har fått makrellstørjen. Dersom du har hatt problemer med å få registrert bifangst av størje i ERS, kan FMC hjelpe deg.  FMC kommer til å stille en del spørsmål som de vil videreformidle til regionkontoret og til en saksbehandler sentralt hos Fiskeridirektoratet. Blant annet må vi vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen.
  3. Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner. Listen over slike havner i Norge finner du her.
  4. Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet, finner du listen over havner her.

Direktoratet skriver også at fiskeren ikke får betalt for makrellstørjen, men såfremt bifangsten ikke var tilsiktet kan man få vederlag for ilandføring. Et slikt vederlag utgjør 20 prosent av verdien av fangsten. Les hele meldingen fra Fiskeridirektoratet her.

Suksess i Sverige og Danmark

Fikk du med deg tunfiskprosjektet i Sverige og Danmark i fjor? Sportsfiskere fanget tunfisk i forskningsøyemed med stor suksess. Ifølge Sportsfiskarna ble 18 blåfinnede tunfisk (også kalt makrellstørje) merket i Kattegat og Skagerrak. 14 av fiskene ble merket i Sverige og 4 i Danmark.
Nå kan dette bli en realitet i Norge også. Havforskningsinstituttet har gitt penger til planlegging og gjennomføring av et norsk størjemerkingsprosjekt, skriver Hooked.

I Sverige brukte fiskerne bruker to teknikker for å fange tunfisken. Den ene var driftende meitefiske med makrell eller sild festet i en sirkelkrok under en ballong som dupp. Ved bruk av denne teknikken kastes det stadig ut fiskeslo og -biter for å lage luktspor som lokker til seg tunfisk. Den andre metoden var trolling der båtene sleper plastagn etter seg, skrev Gøteborgposten i fjor høst.


Les flott tunfiskreportasje hos Edgesportfishing
Her finner du alle våre saker om tunfisk
Dennis: - Kan ikke beskrives med ord