lørdag 16. mars 2013

Hvor havner smolten - i Vänern eller Vättern?


Sävenfors fiskodling aler opp blank fisk til utsetting i Vänern og Vättern. 

Det tar to år å få smolten i riktig størrelse til utsetting.
I år var Länsstyrelsen i Västra Götaland ifølge "Mer lax i Vättern" så seint ute med bestilling av smolt til Vättern at fiskerikonsulent Sven-Erik Sköld, Länsstyrelsen Värmland tok grep og tinget på fisken. 

Det betyr da at fisken som var ment for Vättern nå kanskje havner i Vänern.

Det er forsåvidt greit for meg som skal fiske i Vänern, men jeg må si at jeg ikke akkurat er imponert over hvordan offentlige myndigheter i Sverige forvalter Vättern og Vänern. Dette er to perler av noen sjøer som burde vært utnyttet mye bedre. 

For å gjøre det hele komplett: Nå har ifølge "Mer lax i Vättern" Jarl Svan på länsstyrelsen i Västra Götaland forsøkt å forhandle seg til fisken som er bortbestilt til Vänern og som vil få klipt fettfinne. Altså den fisken de i utgangspunktet var for treige til å bestille slik at fiskeoppdretteren var tvunget til å inngå avtale for utsetting i Vänern. Hvor fisken havner til slutt får vi se. Vi får håpe det blir i en av sjøene. 

På bildet undertegnede med en flott Vänern-laks.