tirsdag 11. september 2018

Fant satellittsender fra tunfisk i Skagerrak

BINGO: Jan Rasmussen håver inn
en satellittsender som har sittet på
en tunfisk i et helt år.

 Alle foto: Henrik Baktoft, DTU Aqua 

Deltagerne i forskningsfisket i Danmark fant, fanget og merket sammen med forskere hele 91 blåfinnede tunfisker høsten 2018. Tunfiskene var ikke det eneste de fant.

Nylig ble det registrert signaler i Skagerrak fra en satellittsender som hadde sittet på en blåfinnet tunfisk som ble merket i dansk farvann i 2017. Skipper Jan Rasmussen fra Team «Fru Madsen» avbrøt umiddelbart sin jakt på tunfisk og stilte båten til disposisjon. Med seg hadde han også seniorforsker Henrik Baktoft fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua).

Det var ingen enkel oppgave de hadde foran seg. Signalene ble sendt mer enn 120 km fra havnen i Skagen - langt ute i Skagerrak den 5. september. Senderen som hadde løsnet fra tunfisken lå og fløt i overflaten, og den hadde kurs mot Norge.

Når satellittsenderen blir frigjort fra tunfisken flyter den opp til overflaten, og sender data tilbake til forskerne via spesielle satellitter. Det kan da beregnes en noenlunde nøyaktig posisjon så forskerne kan se hvor senderen er med en feilmargin på ca 1 kilometer, skriver DTU Aqua.

VIKTIG FANGST:
En lykkelig Jan Rasmussen
med satellittsenderen. 

Det var med andre ord nåla i høystakken Rasmussen og Baktoft skulle finne da de stevnet nordover i «Fru Madsen». Det gjorde det ikke lettere at det kun var en 0,15 cm tynn og 15 cm lang wire som stakk opp over vannflaten fra senderen.

Satellittsenderen blir grovlokalisert av satellittene ca en gang i timen, men det kreves helt spesielt utstyr for å peile seg inn på senderen. Til tross for dette lyktes mannskapet i båten å finne senderen med godt utstyr og samarbeid, og forskerne jubler.

- Vi har brukt satellittsendere i flere år, men det har ikke tidligere vært mulig for oss å få tak i senderne når de har poppet opp til havoverflaten, sier professor Kim Aarestrup, til DTU Aqua.

Grunnen til det er at senderne kun sender data i noen få dager, og at man ikke får tak i dem tidsnok om de ligger langt ute i Atlanterhavet.

NY VITEN: Forskningsfisket
på blåfinnet tunfisk skal gi ny lærdom
om denne juvelen som er på full fart
tilbake i nordiske farvann. 

- Satellittsenderen har registrert vanntemperatur tunfiskens dybde og lysforhold flere ganger i minuttet gjennom et helt år, sier seniorforsker Henrik Baktoft ved DTU Aqua.

Han opplyser også at de får mye mer detaljerte data når de får tak i selve senderen, fordi dataene som sendes til satellittene har mye lenger tidsintervaller, og at det ofte er hull i datasettet.

Forskerne er nå i gang med å analysere dataene, og dette er en viktig brikke i puslespillet som på sikt skal gi innsikt i den blåfinnede tunfiskens livssyklus.

Forskningsfisket i dansk farvann er nå avsluttet, men det pågår fortsatt i Norge.

Les alle saker om tunfisket her
Flere nyheter om fiske og båter? Følg @teampropell på Facebook