torsdag 10. oktober 2019

13 ørreter på en og en halv dag

FISKEGLEDE:
Koste meg på Mjøsa i til sammen
16 timer tirsdag og onsdag. 

Det var ikke noe å si på antallet ørreter, men størrelsen var det verre med på Mjøsa tirsdag og onsdag.

Satte ut på Viken tirsdag formiddag og rigget opp 4 stenger med agnfisk. Fisket fra Tangen-odden og nordover til Gjøvika, og det beit jevnt og trutt på riggene. Igjen var VK3-flashere med agn bak best. Til sammen ble det 5 ørreter. Den største var 59 cm. Fikk fisk ganske nær land, men også litt ut i fjorden.

TURENS STØRSTE:
Ørret på 59 cm. Det var den eneste
som ble med hjem til mat. 

Onsdag satte jeg stengene kl. 07.30 sør for Tangen og fisket nordover. Fikk tre ørreter på morgenen. To i overflata og en på rigg. Deretter beit det jevnt hele dagen til jeg tok turen over fjorden til Skreiberga. Der fikk jeg kun en ørret i overflata. Fisket til sammen 10 timer onsdag.

Til sammen fikk jeg 8 ørreter i løpet av dagen, men bare smått. Rigg og VK3-flashere var beste medisin igjen.

En liten kuriositet. Kjører jo med Fish Hawk som måler strøm og temperatur i overflata og nede ved dypriggloddet. Torsdag var det varmere i vannet på 17 meter enn det var i overflata på østsiden av fjorden. Jeg målte 9,4-9,7 grader i overflata og ca 10,2 nede på 15-17 meter. På vestsiden var det annerledes. Der var overflatetemperaturen også ca 9,5 grader. Nede på 17 meter var ca 8 grader. Dette var ganske stabile temperaturer som jeg målte over store områder både på østsiden og vestsiden.

STIM: Så lite kompakte stimer,
men denne var fin. Fisken sto ellers
litt spredd. 

Nå er det bare å lade opp til nordisk mesterskap i trollingfiske som går av stabelen 18.-20. oktober fra Sunnanå havn ved Mellerud. Det nærmer seg 100 forhåndspåmeldte, så her blir konkurransen knallhard. Det blir uansett moro å treffe mange blide fiskere.

Til slutt må jeg si at jeg er veldig godt fornøyd med min nye AMT 215 PH. Det er deilig å sitte inne i oppvarmet kabin på kalde høstdager, og Honda-motoren maler jevnt og trutt uten feilslag. Når fisket i tillegg har gått veldig bra etter at jeg kjøpte båten så hjelper jo det på humøret også.

Vil også anbefale Svela-båthenger som jeg kjøpte for andre gang i vår. Den koster penger, men er verdt hver krone.

Les mer om: Mjøsa | Ørret

torsdag 3. oktober 2019

Agnfiskspesialisten Tomi Kolsi deler sine beste fisketips

FINE LAKSER: 
Pauli Kolsi og Ilkka Suihko 
med to lakser på ca 12 kg fra 
Trolling Master Bornholm 2019.
Alle bilder: Satunnaiset Saaliit 1

Det finske agnfiskespesialist-teamet Satunnaiset Saaliit 1 bestående av Tomi Kolsi (41), hans far Pauli Kolsi og Tomis venn Ilkka Suihko klarte å vinne Trolling Master Bornholm i vår (lenken virker ikke på mobil). Dette er andre gang Tomi og Pauli har klatret helt til toppen på pallen i beste båt-kategorien. Første gang var i 2014. Før det hadde de bare deltatt i 2013. Imponerende!

Derfor kontaktet jeg Tomi og spurte om han ville dele noen fisketips. Og Tomi var ikke vond å be. Heng med:

- Jeg har trollingfisket etter laks i litt over 20 år. Har fisket med agnfisk siden tidlig 2000. Min første tur hvor jeg fisket fra Simrishamn var i 2004, forteller Tomi.

- Hvor mange dager før konkurransen fisket dere?

- Vi hadde 4 dager med testfiske i år.

- Hva slags agnfisk brukte dere og brukte dere mange forskjellige størrelser?

- Vi fisker bare med angfisk. Bruker mest laue og noen ganger sild hvis det er mulig å få tak i god kvalitet. Normal størrelse på agnfisken er 12-15 cm.

DIGER ØSTERSJØLAKS:
Tomi Kolsi og hans far Pauli med en laks
 på ca 16 kg tatt under testfiske. 

- Fisket dere i det samme området under hele Trolling Master Bornholm?

- Ja, og på grunn av distansen fikk vi bare fisket effektivt i 3 timer under siste konkurransedag som ble forkortet.

- Har dere en spesiell strategi som dere bruker før og under konkurranser som TMB? 

- Ikke spesielt. Vi holder oss til det grunnleggende og forsøker å følge fisken.

- I hvilken fart kjører dere under agnfiske?

- 2-2,1 knop.

- Hva slags agnskaller og flashere brukte dere? 

- Vi brukte Jackpot-agnskaller og Oki Big Shooter flashere. I tillegg VK3-flashere, VK2 small og VK1 small. Hvilken kombinasjon kommer an på vær og forhold. I mye vind og tøft vær erstatter jeg ofte VK1-flasherne med VK2, sier Tomi.Over kan du se en diger sjøørret jakte agnfisk i en Jackpot-agnskalle. 

- Kan du fortelle hvordan du tenker om antall flashere?

- Snu heller på spørsmålet. Hvor mange stenger har jeg uten flashere? Noen ganger fisker jeg med 2-4 stenger uten, sier Tomi.

- Hva var hovedgrunnen til at dere vant konkurransen, tror du?

- Vi var på rett sted og var på fisken hele tiden. Du kan skrive en hel bok om dette, men det betyr ingenting hvordan du fisker, hvilken hastighet, hvilke sluker, hvor mange flashere, hvordan du rigger dem, hvordan du kjører i forhold til strømmen. Hvis du ikke fisker der fisken er betyr ikke noen av de tingene noe.

Lest disse? Slik fisket TMB-vinnerne i 2018 
Team Sofia: Slik vant vi TMB i 2017

- Bruker du Fish Hawk og er den viktig for deg i fiskingen?

- Ja. Jeg kan ikke tenke meg å fiske uten Fish Hawk.


- Er det viktig for deg å samarbeide med andre fisketeam?

- Vi hadde bare kort tid å fiske på før konkurransen. Så ja, samarbeid er et must når du leter etter fisken.

- Hva slags informasjon søker du før konkurranser, og før hver konkurransedag?

- Det kommer an på tiden på året. Under TMB ser vi for det meste etter varmere vann.

VINNERNE: Teamet fikk
en sjekk på 40.000 DKK for 
seieren i beste båt-kategorien. 
De fisker fra en Proline 23 
med to Suzuki 140-hestere. 
Båten er utstyrt med elektronikk 
fra Simrad. 


- Hvor viktig vil du si kvaliteten på kartplotterne, ekkoloddet og kartet er under fisking? Bruker du sidescan mye?


- I de tett trafikkerte områdene trenger du AIS, en god radar og en god autopilot. Sidescan er noe jeg ikke bruker på dypt vann. Jeg kjører medium og høy chirp og den nye LiveSight-en for å følge med på dyprigg-agnene.


Tomi forteller at et typisk startoppsett i båten når de fisker i Østersjøen med 10 stenger er 2 stenger på hver dyprigg, og 3 på hver side med Ghost-paravaner. For det meste fisker de med flashere på alle stenger, og sprer agnene ut på forskjellige dyp.

- Vil du dele hvor dere fisket under TMB?

- I år kjørte vi ikke så langt, bare 40 kilometer fra Tejn. Vi fisket utenfor Simrishamn nær dypvannskanten.

Les også: Johan Abelssons beste råd for laksefiske i Østersjøen

Tomi forteller at Svartgrund, sørøst for Ystad, er en av hans favorittsteder, men i år var det ikke nok fisk der.


Jeg ba også Tomi Kolsi om å dele sine 5 beste tips for å lykkes med trollingfiske etter laks i Østersjøen. Svaret var krystallklart, og jeg regner med at du som leser har lært det nå:

1. Finn fisken.
2-5. Hold deg i nærheten av fisken.

Har du lyst til å lære deg mer om agnfiske? Da har du sjansen til våren. Tomi skal være med Wild Water Fishing som en av lærerne på agnfiskskolen på Bornholm i mars 2020.

Her kan du se resultatene i Trolling Master 2019 (linken virker ikke på mobiler).

Usikker på hva trollingfiske/avansert dorgefiske er? Les mer
Read the blog post in English version

Team Propell/Flaks endte på 8. plass i beste båt-kategorien i TMB 2019. Har du lyst kan du se en kort video fra vår uke på Bornholm:En kort action-video fra februar da jeg fisket med guiden Johan Abelsson:Les mer om: Agnfiske | Laks | Trolling Master Bornholm | Video

tirsdag 1. oktober 2019

TMB winner Tomi Kolsi shares his best fishing tips

NICE DOUBLE: 
Pauli Kolsi and Ilkka Suihko 
with two salmons of approx. 12 kgs
from the competition.
All photos: Satunnaiset Saaliit 1

The Finnish bait fishing team Satunnaiset Saaliit 1 with Tomi Kolsi (41), his dad Pauli Kolsi and a friend of Tomi, Ilkka Suihko managed to win Trolling Master Bornholm this spring (link does now work on mobiles).  This is the second time Tomi and Pauli has climbed all the way to the top in «the best boat» category. The first time was in 2014. Prior to that they had only participated in 2013. Impressing!

That's why I contacted Tomi and asked him to share some of his fishing secrets. He was not unwilling.

- I've been trolling for salmon a little over 20 years. Have been fishing with bait since early 2000. My first time fishing in Simrishamn was in 2004, Tomi tells me.

- How many days before the competition where you fishing?

- We had 4 days prefishing this year.

- What kind of bait fish did you use? Did you use several different sizes of bait fish?

- We fish only with bait fish, and use mainly bleak and sometimes herring if good quality can be found. Typically normal size of the bait fish is 12-15 cm.

BIG BALTIC SALMON:
Tomi Kolsi and his father Pauli with a salmon
 of approx. 16 kgs during test fishing. 

- Did you fish the same area during the whole competition?

- Yes, because of the distance this only left us 3 hours to fish on the last competition day which was shortened.

- Do you have any kind of strategy that you use before and during a big competition such as TMB? 

- Not really, stick to basics and try to stay on the fish.

- What kind of speed do you drive the boat?

- 2-2,1 knots.

- What kind of bait heads and flashers did you use? 

- We used Jackpot baitholders and Oki Big Shooter flashers. We use VK3 flashers, VK2 small and VK1 small. Which combination depends on the weather and conditions. Typically in rough conditions I take out VK1's and replace them with VK2's, Tomi says.Above you can see a big sea trout hunting a bait fish in a Jackpot bait head.

- Can you tell me how you think regarding using many or few flashers?

- Ask it the other way around, how many rods I have without flashers? I sometimes have 2-4 rods without, Tomi says.

- What was the key factors to you winning the competition?

- Being on the right spot and staying on the fish. You could write a novel about these things. But in the end it doesn't matter how you fish, which lures, how many flashers, how to rig them, what speed and how to drive the currents. If you're not fishing where the fish are, none of that matters.

- Do you use Fish Hawk, and do you consider it important to your fishing?

- Yes, couldn't fish without it anymore.


- Is it important for you to cooperate with other teams?

- We only had a short time to prefish before the competition. So yes, cooperation is a must when you're searching for the fish.

- What kind of information do you seek prior to competitions and before every competition day?

- Depends on the time of the year, during TMB it's mostly looking for warmer water areas.

WINNERS: The Team got 
a check of 40.000 DKK winning the best boat
category. They fish from a Proline 23 run by
twin Suzukis 140s. The boat is equipped
 with electronics from Simrad.  


- How important would you say the quality of the chart plotter, map and the sounder is during fishing? Do you use side scan a lot?


- In those heavy traffic areas you need to have AIS, a good radar and a good auto pilot to handle the steering. Sidescan is something that I do not use in deep water, I'm running medium and high chirp and nowadays the new LiveSight I use to track downrigger spread.


Tomi tells me that the typical set up in his boat fishing the Baltic Sea using 10 rods is 2 on each downrigger, and 3 on each side using Ghost side paravans. Mostly all running flashers and spread out to different depths.

- Would you like to share where you fished in TMB?

- This year we fished pretty close, only 40 kilometers from Tejn, outside of Simrishamn near the deep water edge.

Tomi also says that Svartgrund, south east of Ystad, is one of his favorite places. This year it was not enough fish there.


I also asked Tomi Kolsi to share his 5 best tips on succeeding in trolling fishing for salmon in the Baltic Sea. His answer was crystal clear, and I think you as a reader will have learned that by now:

1. Find the fish.
2-5. Stay on the fish.

Eager to learn about bait fishing? Tomi will be participaiting with Wild Water Fishing as one of the coaches in the bait fishing school on Bornholm in march 2020.

Here you can see the complete results in Trolling Master 2019 (the links does not work on mobile phones).

Read more blog posts in English version

Team Propell/Flaks ended up in 8th place in the best boat category in 2019. If you like you can see a short video from our week on Bornholm:A short action video from february fishing with the guide Johan Abelsson:

onsdag 18. september 2019

Se del 2 og 3 av Vänerfilmen

ØRRET FRA VÄNERN:
Artikkelforfatter Tom Høgseth med en
ørret på 4,8 kg fra Vänern i oktober 2018.
Fisken var satt ut. Det ser du
på den klipte fettfinnen. 

Her er del 2 og 3 av Vänerfilmen. En serie som tar for seg Sveriges største innsjø og livet i den.

Serien er meget bra og anbefales. Ta en kikk da vel. Om du ikke fikk med deg del 1 så finner du den her.

Les også: Slik skal Vänern-fisket reddes
Les også: Bli en bedre trollingfisker på Vänern

Les mer om: Vänern | Laks | Ørret | Video

fredag 13. september 2019

Ny fin kveitefangst hos Vesterålen Fishing

FIN MATKVEITE:
119 cm lang og ca 20 kg.
Det ga ca 12 kg med fiskefileter
som skal nytes utover vinteren. 

Nå har Atle Knapp og jeg hatt gleden av å nyte to nye fiskedager i Vesterålen. Torsdag hadde vi hellet med oss og jeg fikk ei kveite på 119 cm. Det tilsvarer ca 20 kg. Kveita falt for en Savage Gear-jigg i colafarge. Stor glede i båten. Tidligere på dagen fikk jeg også ei kveite på 79 cm. Også den tok en jigg.

SMÅKVEITE:
Denne var 79 cm og én cm for
kort til å tas med hjem. 

Fredag fisket vi i nærheten av Vesterålen Fishing i Klo hvor vi bor. Det er tatt en del kveiter rett utenfor her før, men vi hadde ikke hellet med oss i dag. Vi har prøvd forskjellige jigger og sei, sild og makrell uten hell. 

Onsdag fikk vi ei kveite på ca 10 kg og det gjenstår nå to fiskedager på dette herlige stedet. Håpet om storkveite lever. I fjor klarte Atle å lande ei ganske stor kveite. Hvordan det gikk for seg kan du se under: Les mer om kveitefiske | Vesterålen Fishing

onsdag 11. september 2019

Endelig kveitefangst i VesterålenTre dagers fiske er unnagjort på havet vest av Andøya. Atle Knapp og jeg er hos Vesterålen Fishing og vi fisker målrettet etter kveite. De to første dagene ble det ingen kveitehugg. Derimot har jeg klart å miste det nye Spydro-undervannskameraet mitt. I tillegg ble kofferten min borte på turen hit, så jeg har lite klær og lite fiskeutstyr.

I dag onsdag ble det endelig fast fisk. Vi fisket i nærheten av Anda fyr og rett etter kl. 10 fikk jeg en bitte liten kveite. Den ble satt forsiktig ut igjen. På neste drift fikk jeg et bedre hugg på samme blåe jigg med curly tail. Etter et par fine utras fikk Atle heist om bord ei kveite på 98 cm. Ikke stor, men veldig fin matfisk. 98 cm tilsvarer 10-11 kg etter kveitetabellen.

Vi har hatt mange fine drift disse tre dagene, og har testet forskjellige områder. Vi har fisket med jigger, sild og sei, men det har vært tregt. Deilig å endelig få ei kveite i dag.

Fisket fortsetter frem til søndag og hjemreisen er mandag. Vi håper på flere og større kveiter.

Nyter uansett ferien. Været har vært fantastisk fint med sol, og temperaturen i dag var oppe i over 17 grader. Vesterålen Fishing som vi bor på er et nydelig sted. Veldig fine leiligheter. Topp utstyrte og vedlikeholdte Arronet-båter med Honda-motorer. Reint og fint sløyerom. Anbefales.

Les mer om kveitefiske | Vesterålen Fishing

lørdag 7. september 2019

Jippi - snart drar vi på kveitefiske til VesterålenUtstyret er pakket, kartet studert og søndag går turen igjen oppover til Vesterålen Fishing sammen med Atle Knapp. Kjenner virkelig at det begynner å krible nå.

En koffert og en håndbagasjekoffert er fylt helt til vektgrensen med fiskeutstyr, fotoutstyr og klær. Vi tar flyet oppover søndag ettermiddag, så det blir tid til rigging og klargjøring før fisket starter mandag. Vi har hele 7 dager til å fiske på. Vi får håpe at været tillater at vi kommer ut hver dag.

Fikk kjøpt inn noen selvlysende jigghoder (se bildet over) på Jaktia på Jessheim. Disse skal rigges med en diger sirkelkrok foran som settes gjennom munnen og hodet på agnfisken. I tillegg en stingerkrok bak. Her skal vi nok teste både treblekrok og sirkelkrok.

Ekspert: Slik fanger du kveite

Håper denne riggen skal gi bedre kontakt med agnfisken enn tradisjonelt oppsett med banansøkke gjør. Har også tro på at dette vil gi fin bevegelse i agnfisken. Dette skal testes både rett under båten og under dupp. I tillegg skal vi selvsagt teste diverse gummijigger, såkalte shader, etter kveita.

I fjor hadde vi tregt fiske, og vi håper på bedre hell i år. Kan vel egentlig ikke klage da Atle Knapp klarte å lure ei ganske stor kveite. Hvordan det gikk kan du se under:Les mer om: Kveitefiske | Fiskeutstyr | Vesterålen Fishing
Lik og følg gjerne @teampropell på Facebook og på Instagram

mandag 2. september 2019

Slik legger du enkelt på sene selvSliter du med å legge på sene? Hopper spolen rundt og brenner du deg på fingrene? Prøv bøttetrikset, da vel. Enkelt og genialt. Ta en titt på videoen over.

OBS! Om du skal legge på en haspelsnelle så kan det være lurt å ta en titt på filmen under. For hvordan var det nå du skulle holde snørespolen på forskjellige typer sneller for å unngå tvinn?

Ta en kikk under. Der får du alle svar:Les mer om: Fiskeutstyr | Video

søndag 1. september 2019

Se første del av Vänerfilmen

PRAKTLAKS:
Henrik Björklund med vill Gullspånglaks
på 97 cm fra Vänern i januar 2018.
Anslått vekt var over 12 kg.
  
Foto: Mikael LundkvistVänern - en sagnomsust fiskesjø med mange arter. Sjøen inneholder bla digre lakser, ørreter og gjedder. Vänern er en fantastisk sjø å fiske i selv om man nå sliter med bestanden av Gullspånglaks.

Har selv hatt mange flotte fangster i sjøen siden år 2000. Ta en kikk på filmen. Den er lærerik og fin.

Les også: Slik skal Vänern-fisket reddes
Les også: Bli en bedre trollingfisker på Vänern

Les mer om: Vänern | Laks | Ørret | Video

søndag 25. august 2019

Team Propell på 3. plass i Mjøsa Trollingfestival

MJØSØRRET:
Denne kubben var 73 cm
og ble satt kjapt ut igjen. 

For en helg det har vært. Nydelig vær ute på Mjøsa og 64 team jaktet på mjøsørreten med utgangshavn fra Viken på vestsiden av Mjøsa lørdag og søndag.

Jeg fisket alene denne helga, og lørdag ble det litt stang ut for min del. Fisket på vestsiden av Helgøya og fant en god del fiskestimer og fiskebuer. Det beit jevnt og trutt på agnfisken på riggen gjennom hele dagen. Minstemålet i konkurransen var 52 cm lengde, og til tross for at jeg fikk 9 ørreter var bare én lang nok til å telle. Hadde i tillegg to hugg hvor fisken ikke satt. Den ene godkjente ørreten gjorde at jeg lå på en 16. plass.

Søndag gikk det bedre. Det var ganske bra vind fra sør, så jeg valgte å gå sørover for å kunne fiske medvinds. Satte stengene sør for Tangen-odden, og fisket meg nordover både tett på land og lengre ut i fjorden. To små ørreter besøkte båten ganske fort, og etter litt over en times fiske fikk jeg den første godkjente fisken. En ørret på 62 cm. Den ble kjapt fotografert på måleplanken, og et bilde ble sendt inn til konkurranseledelsen. Deretter ble ørreten sluppet ut igjen.

VINNERNE:
Team Blodknute med kaptein Fredrik
Gundersby (t.v.) og Nicolay Berg Olsen.

Da jeg kom lengre nord opp mot Gjøvika på østsiden av fjorden smalt det bedre i ei dypriggstang. En stor ørret hadde falt for VK-flasher og agnfisk fisket tett innpå et Shark-lodd. Den stanget godt og båten seig avgårde i god fart i vinden. Til slutt klarte jeg å lure den i håvnettet. Denne fisken var 73 cm lang. Kjapt bilde på måleplanken igjen, og fisken svømte fint ned i dypet.

Les også: Knallfiske på Mjøsa

Ble liggende i området siden jeg hørte at det var tatt flere store ørreter der. Helt på slutten av dagen betalte det seg. En ørret på 59 cm falt igjen for en agnfisk bak en VK-flasher tett på et Shark-lodd. Nå skjønte jeg at det var mulig å klatre på lista. Etter målgang kl. 15 stod ildsjelene i Øvre Romerike Trollingklubb parat til å regne ut resultatene. Da tredjeplassen skulle deles ut ble Team Propell ropt opp. Er veldig fornøyd med den plasseringen. Ble også klubbmester i Øvre Romerike Trollingklubb.

Disse 30 teamene fikk fisk i Mjøsa Trollingfestival.
Vektene til teamene merket med catch and release (CR)
 er beregnet etter lengde og en K-faktor på 1,25. 

Vil sende en gratulasjon til Team Blodknute som fisket bra både lørdag og søndag, og stakk av med totalseieren. Gratulerer også til Kjell Arne Andreassen som tok andreplassen. Vil også gratulere fiskekompis Tord Fladeby og sønnen Aksel i Team Flaks som kom blant toppteamene i Raymarine-cupen som ble avsluttet lørdag. Gratulerer også til de andre teamene i toppen. Øvre Romerike Trollingklubb legger ut komplett liste seinere.

Tusen takk også til Øvre Romerike Trollingklubb for et flott arrangement, og de fine premiene som var skaffet til veie fra velvillige sponsorer.

Les mer om: Mjøsa | Ørret

søndag 18. august 2019

Se actionfilm fra Trolling Master Bornholm 2019

FISKEGLEDE:
Tord Fladeby med laks på 8,5 kg. 
Det har tatt sin tid, men nå har jeg fått redigert en kort action- og stemningsfilm fra Team Propells deltagelse i verdens største trollingfiskekonkurranse. Makker Tord Fladeby fra Fetsund og jeg klarte til slutt å kapre 8. plassen i beste båt-kategorien i Trolling Master Bornholm i slutten av april.

Det er vi veldig, veldig godt fornøyde med. Det deltok totalt 420 team i konkurransen, og blant disse er det mange gode fiskere.

Vi fisket fullt de to første dagene med 4 lakser hver dag. Siste konkurransedag klarte vi å få 3 godkjente lakser og dessverre noen som var litt for små til å telle. Minstemålet er 80 cm lengde.

Det som fungerte best for oss var Oki-flasher og Rhino-gummifisk fisket via dyprigg. Vi hadde også flere lakser på Ismo Magnum.

Det var det finske agnfiskteamet Satunnaiset Saaliit 1 med skipper Tomi Kolsi som vant beste båt-kategorien. Den største laksen - og 100.000 danske kroner - var det danske Erik B. Larsen som stakk av med med en laks på 19,46 kg.

Slik gikk fisket for oss på dag 1dag 2 og dag 3.

Her kan du se resultatene fra Trolling Master (lenkene virker ikke på mobil).

Les mer om:  Trolling Master | Laks | Fiskekonkurranser | Video

Om du har lyst til å se mer laksefilm fra Østersjøen så er det muligheter her:torsdag 15. august 2019

Knallfiske etter ørret på Mjøsa

STORØRRET:
Fisken ble veid til ca 6,8 kg. 

Endelig ble det en tur etter ørreten på Mjøsa igjen. Dro ut fra Viken på ettermiddagen onsdag og satte tre stenger på dypriggen og en i overflata. Etter et par timers fiske var jeg sulten og satte i gang med steiking av pølser. Da skreik det i ei snelle bak ryggen min og snøret fosset ut.

En ørret hadde falt for en agnfisk i dypet, men nå ville den kvitte seg med kroken. Fisken tok godt med snøre og stanget dypt en stund før den etter hvert kom sigende mot båten. Jeg så den var stor og lettere nervøs klarte jeg å lukke håvnettet rundt den.

Kjapp måling og veiing i håven viste lengde 84 cm og ca 6,8 kg. Ørreten var en settefisk, men fikk friheten tilbake. Den takket for det med noen kjappe slag med halen og forsvant i dypet. Stor glede for meg. Dette var punding nummer to for meg i år, og punding nummer fem for Team Propell. For uinvidde: Punding er en ørret fra Mjøsa over 6 kg.

Satte stengene igjen og fikk i meg middagen. Ble selvsagt i området der jeg fikk ørreten. Etter en snau time skrek det til i samme snelle igjen. En ny fin fisk hadde latt seg lure av eksakt samme oppsett og på eksakt samme dyp. Denne var også sprek, men jeg fikk den inn til båten litt raskere enn den første fisken. Ørreten var stor, og jeg jublet da den var sikret i håven.

Ny kjapp runde med måling og veiing viste 76 cm og ca 5,1 kilo. Dette var en flott villfisk som også svømmer videre.

FLOTT VILLFISK: Denne ble veid til ca 5,1 kilo. 

Ganske morsomt at begge ørretene tok agnfisk som ble fisket bak et nytt Shark-lodd som jeg akkurat har begynt å bruke på dypriggen.

Kjente ikke noe mer på kvelden og gikk inn til Viken for å sove litt. Kl. 03.30 torsdag var det opp igjen for ei økt som skulle bli på hele 11,5 timers fisketid. Fisket grundig av samme området som ettermiddagen før, men det var bare en liten ørret som ville ta. Prøvde også et nytt område, men denne dagen var det ingen store som lot seg lure til hugg. Det ble tilsammen fire ørreter i løpet av maratonøkta.

Tror du at det ikke er fisk der når du dorger så tar du ofte feil. Jeg filmet med Water Wolf torsdag og det var fem ørreter etter den samme agnfisken på under to timer. Ingen av dem hugg, men flere fulgte etter - lenge.

Nå blir det nok ikke mer fiske før Mjøsa Trollingfestival som går av stabelen 24. og 25. august. Der håper jeg å treffe mange blide fiskere. Denne konkurransen er veldig sosial med underholdning og godt samvær. Det er også på grunn av denne konkurransen at jeg er litt mer hemmelighetsfull enn jeg pleier å være.

Følg gjerne @teampropell på Facebook og Instagram  

Les mer om: Mjøsa | Ørret
Les også: Slik fisker du storørret i Mjøsa

PS! Det ble norgesmestertittel på Team Propell i år, og under kan du se en kort video fra fisket om du har lyst:

mandag 12. august 2019

Batterilader montert i AMT-en

KLAR TIL LADING:
Ideelt sett burde kanskje laderen vært
snudd 90 grader for å unngå fukt
i kontaktene. Regner med at det
går bra i et tørt lukket rom. 

Har lenge hatt lyst på en batterilader i båten, og nå er den på plass. Snakket med Morten Blix i Ramotech for råd, og valget falt på en Nor Charger BBC 1220 Pro Serie som Ramotech selger.

Den er nå montert i en av de romslige lukene i AMT-en. Har jo kjøleboks i båten og litt av hvert annet som trekker strøm, men nå er det bare å koble på og ikke bekymre seg for strømforbruket lenger.

Laderen er veldig enkel å bruke, og ladeprosessen er helt automatisert i 7 steg.

Slik beskrives ladeprosess, egenskaper og tekniske data av produsenten: 

1. Desulfatering (starter automatisk ved behov)
2. Soft start (laderen starter med lavere ladestrøm og øker etter hvert som batteriet kan ta imot)
3. Bulk (her foregår all hovedlading til batteriet er ca 80% ladet)
4. Absorbsjon (laderen holder maks spenning helt til batteriet er fulladet)
5. Batteritest (laderen foretar en enkel test for å sjekke om batteriet er i orden)
6. Rekondisjon (utjevningslading hvor nivået på cellene bli like)
7. Float (vedlikeholdslading for å holde batteriet i aller beste stand)

Egenskaper:
• Digitalt display viser spenning (V), ladestrøm (A) og hvor langt laderen er kommet i ladeprosessen
• Passer for bly/syre, AGM, Lithium og GEL batterier
• Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene
• Kan lade helt tomme batterier, (forutsetter at de er i orden)
• Kompakt design for enkel montering (festeører på laderen)
• Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft
• Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting

Tekniske data:
• Maks ladestrøm: 20A
• Innspenning: 190-265V AC - 50Hz
• Ladespenning: 14,2V/14,6V eller 14,8V (kan velges manuelt)
• Vedlikeholdslading; 13,2V/13,5V eller 13,8V
• Dimensjoner: 176x175x95 mm
• Vekt: 1,83kg
• Anbefalt batteristørrelse: 15-200AH


Det har vært stille på bloggen her og lite fiske i sommer etter NM hvor vi stakk av med seieren. Denne uka er planen å fiske på Mjøsa et par dager. Håper på storørret.

Les mer om: Båter | Båtutstyr

søndag 14. juli 2019

Her treffer lynet båtenTordenvær, lyn og båtliv er en dårlig kombinasjon. Ta en titt på videoen over så skjønner du dét veldig godt! Har aldri sett maken til fulltreffer før.

Ifølge Boston Globe tilhører båten Drew Plominski. Avisen skriver at han gjorde klar seilbåten sin til Marblehead to Halifax Ocean Race lørdag 6. juli. Båten lå fortøyd ved Columbia Yacht Club ved Boston.

Noen seilkonkurranse ble det imidlertid ikke på 33-årige Plominski, kona hans og tre venner. Plominski hadde akkurat forlatt seilbåten og tatt en tur til huset sitt rett ved da han hørte et kjempeskrall.

- Det var en voldsom lyd. Vi hørte treffet helt til huset vårt, sier han til Boston Globe.

Alt han klarte å tenke var at han håpet lynet ikke hadde truffet båten hans.

- All elektronikken er stekt, sier Drew Plominski.

Heldigvis var det ingen om bord da det smalt. Plominski forteller at han hadde forberedt seg til seilkonkurransen i ett år. Nå blir det båtreparasjon istedet.

- Vi prøver å bli med på den neste konkurransen, sier han.

Les mer om: Båter | Video

mandag 1. juli 2019

Team Troutman vant Fiskefesten

VINNEREN:
Aleksander Abrahamsen med sin
nest lengste ørret på 77 cm.
Den ble kjapt veid i håven til rett
under 7 kg. Han fikk 16 ørreter
over minstemål. 

Foto: Team Troutman

Maratonfiskekonkurransen Fiskefesten i Rendalen gikk av stabelen i helga, og mandag morgen har jeg fått informasjon om hvem som ble topp tre i kategorien mest fisk i sjø.

1. Team Troutman, 27,548 kg (Aleksander Abrahamsen)
2. Team Flaks 25,620 kg (Tord og Aksel Fladeby)
3. Team Berserk 15,892 kg (Trond Bjørnstad, Erland Ryen og Simen Vinjusveen)

Team Propell gratulerer med innsatsen og plasseringene. Det er en kraftanstrengelse fisketeamene har vært gjennom. Fiskekonkurransen gikk over to dager – fra fredag 28. juni kl. 13.00 til søndag 30. juni kl.10.00. Det var kun ørret som kunne meldes inn.

Fiskerne kunne velge mellom fiske i Storsjøen og Mistra. I Storsjøen kunne man benytte både båt og fiske med stang fra land, mens i Mistra var det kun lov å bruke stang fra land.

Fiskerne meldte inn fisken på en måleplanke eller et målebånd med en ID-brikke. Grunnen til at det tok tid å kåre vinnerne var bla at det ble oppdaget feil oppgitte lengder på innmeldt fisk. Dette skyldes nok misforståelser på hvordan lengdemålet på planken skulle brukes. Sekretariatet trengte derfor tid til å gå gjennom bildene, og de har lovet at prosedyrer og regelverk skal innskjerpes og endres til neste år for å unngå feil.

Alle resultater blir offentliggjort her. Du kan også se de største fiskene og all fangst dokumentert med bilder via denne linken. Lengden på ørretene ble omregnet til kilo etter en tabell med fastsatt K-faktor på 1,2.

NUMMER TO:
Aksel Fladeby med Team Flaks'
største fisk på 68 cm. Teamet fikk 18
godkjente ørreter over
minstemål på 40 cm.
 Foto: Tord Fladeby 

Første og andreplassen var soleklare, og jeg må si jeg er imponert. Aleksander Abrahamsen i Team Troutman fisket alene under hele konkurransen. Tord Fladeby i Team Flaks fisket sammen med sin sønn Aksel (9). Mange andre team var flere voksne som kunne bytte på og sove mer underveis. For en innsats - og det koster også krefter å være på hugget og konsentrert under fiske over så lang tid.

Jeg spurte Aleksander Abrahamsen hvordan kroppen var etter å ha fisket så lenge alene?

- Ikke bra. Går inn i en type zombietilværelse etter kun 3 timers søvn på 48 timer.

STORØRRET: Her sees Team Berserks
største fisk målt til 77 cm. Den falt for
en HA-wobbler og tok knekken på
wobbler-skjea i samme slengen.

Foto: Erland Ryen

Tord Fladeby har hatt litt av en konkurransesesong. I april fisket han og jeg sammen i hans båt i Trolling Master Bornholm. Da kom vi på en 8. plass i beste båt-kategorien. I NM i trolling fisket han med sønnen Aksel og kapret 5. plassen. Nå ble det altså en imponerende 2. plass i Fiskefesten på far og sønn Fladeby.

Det spesielle med Fiskefesten er de store pengepremiene som trekkes blant fiskerne med godkjent fisk. I år var det Team Bubbles med kaptein Filip Nielsen som stakk av med hovedpremien på 100.000 kroner.

Les mer om: Ørret | Fiskekonkurranser

søndag 23. juni 2019

Se film av rått ørretfiske på Mjøsa

PUNDING:
Dette var Team Propells største
ørret i NM i trollingfiske. Den ble
 veid i håven til over 6 kg. 2019 har så langt vært et utrolig fiskeår for Team Propell. I april ble det 8. plass i beste båt-kategorien i Trolling Master Bornholm. Da fisket jeg sammen med Tord Fladeby i Team Flaks.

15. juni kom et nytt høydepunkt. Da deltok kompis Thor Lasse Løland og jeg i norgesmesterskapet i trollingfiske etter ørret på Mjøsa. Og for et fiske vi fikk oppleve. I løpet av 16 timers fisketid fikk vi 7 godkjente ørreter. Konkurransen ble gjennomført som catch and release, og de godkjente ørretene var 77, 76, 76, 72, 65, 65 og 54 cm. I tillegg hadde vi 7 ørreter som var for korte til å telle i konkurransen. Minstemålet var 54 cm. Totalvekten på de 7 ørretene anslo vi grovt til rundt 30 kg.  Det holdt til en soleklar seier i NM.

Har aldri opplevd et lignende ørretfiske på Mjøsa før når det gjelder antallet stor fisk. Ta en kikk på filmen. Kan love at det er action og en god dose fiskefeber. Skitt fiske videre til alle.

Hele resultatlista i NM finner du her

Følg gjerne @teampropell på Facebook og Instagram  

Les mer om: NM i trolling | Mjøsa | Ørret | Video

onsdag 19. juni 2019

Ny flott ørret på Mjøsa for Team Propell

FANTASTISKE MJØSA:
Det kan være helt magisk ute på
Norges største innsjø. 

Måtte bare ut en tur etter helgens fantastiske fiske. Denne gangen var sønnen vår, Simen hjemme også så da måtte det bli en far og sønn-tur natt til onsdag.

Vi dro seint og fikk satt ut stengene ca kl. 21.30. Ville teste området sør for Helgøya igjen, siden det ble full klaff der i NM. Det gikk kraftige byger da vi kom oppover og vi fikk se regnbuer, trolske skyer og sol i skjønn forening. Det så virkelig ut som storfiskvær, og vi satset på agnfisk og en tassie denne gangen. Det var sterk strøm enkelte steder, så Fish Hawken kom til sin rett nok en gang.

Fisket grundig over samme område som i helgen, men det var bare småørreter som ville bite. I 01-tiden dro jeg meg litt lenger sør og plutselig begynte det å hyle i ei snelle på taket. Fast fisk - og den var fin.

Simen - som faktisk har fått punding før - tok stanga og fikk oppleve hopp og sprett på langt snøre. Etter hvert fikk han pumpet ørreten nærmere båten, men da gikk den bare og stanget i dypet. Jeg begynte faktisk å lure på om det kunne være en ny punding (for uinvidde betyr det ørret over 6 kg). Til slutt fikk Simen fisken til overflaten ved siden av båten, og jeg kunne lokke gumminettet rundt den.

Punding var det ikke, men i håven lå en feit og fin ørret med klippet fettfinne. Lengden ble målt til over 75 centimeter, og vi veide den (unøyaktig selvsagt) i gummihåven til 5,4 kg. Etter noen kjappe bilder fikk ørreten svømme videre - litt sår i munnen.

Ørreten falt for en agnfisk fisket med 40 gram bly og ganske langt slep. I løpet av natten og morgenen fikk vi 6-7 ørreter som nok måtte legges sammen to om gangen for å komme opp i 50 cm. De lot seg lokke av både agnfisk og Tasmanian Devil. På denne turen ville ørretene stort sett ikke la seg lure av flashere. Det ville de derimot under NM hvor vi hadde helt vilt fiske. Det kan du lese om her.

Har også fått redigert en film av fisket under norgesmesterskapet som publiseres snart.

Sugen på å lære mer om ørretfiske på Mjøsa? Sjekk ut disse tipsene

Les mer om: Mjøsa | Ørret

mandag 17. juni 2019

Team Propell norgesmester i trollingfiske

VÅR STØRSTE:
Ørret på 77 cm og kjapt veid
 i håven til 6,2 kg. Team Propells
4. punding på Mjøsa. 
 

Sitter her og lurer litt på hva skal jeg skrive. Er litt satt ut av det fisket kompis Thor Lasse Løland og jeg opplevde under norgesmesterskapet i trolling fra lørdag kveld til søndag morgen, totalt 16 timers fiske fra båt. Jeg har aldri opplevd lignende fiske noen gang på Mjøsa når det gjelder antall stor fisk. At det skulle klaffe under NM er jo selvfølgelig helt topp. 

Jeg fikk tid til to korte kveldsøkter tirsdag og torsdag før konkurransen. Det ga meg det jeg trengte for å ha en klar plan om hvor vi skulle starte fisket. Jeg skriver starte, fordi fisket endrer seg fra dag til dag på Mjøsa - særlig når det er flom og rask endring i vannstanden. Strømmer flytter seg og det gjør selvfølgelig fisken også. 

Vi startet på Viken på vestsiden sør i Mjøsa hvor båten ligger, og klokka 17.30 da startskuddet gikk satte vi snuta på den nyinnkjøpte AMT-en rett mot grunna sør for Holmen på Helgøya. Startet fisket der jeg hadde hatt godt fiske på testdagene, og jeg så fort at det var mye fiskestimer og buer rundt stimene - akkurat som det var før helga. Tre stenger med agnfisk (laue og krøkle) og en med Tasmanian Devil ble satt ut. To VK-flashere på dypriggene nederst, og over den ene flasheren stacket jeg tassien. En agnfisk ble satt i overflaten bak en sideparavan. 

Det gikk ca to timer før det smalt nederst på den ene riggen. En fin ørret hadde falt for agnfisken. Etter en god fight kunne Thor Lasse håve fisken. Den var 72 cm lang - knallstart. Kjapt bilde på måleplanken og uti med fisken. Bildet ble sendt på e-post til konkurranseledelsen og svaret kom kjapt: «Godkjent, 1363 poeng og største til nå. Grattis!»

KNALLSTART:
Første ørret i båten, 72 cm.
Beklager bleikfisen som
holder fisken. 

Denne fisken var den 
eneste vi tok med hjem
 til middagsbordet. 

For uinvidde: NM er en rein catch and release-konkurranse hvor det er lengden på ørreten som teller. Bilder sendes inn til representanter for Norges Trollingforbund som sjekker bildet og svarer om fisken er godkjent, og gir tilbakemelding på poeng. I konkurransen er minstemålet 54 cm, og det er bare ørret som teller. 

Tassien ble byttet ut med enda en agnskalle med agnfisk. Vi fortsatte å fiske i området, og etter en time fikk Thor Lasse en ørret som var akkurat 54 cm og godkjent. Etter en time til smalt det igjen. Denne gangen falt en flott ørret for ei lett nedblyet laue fisket i overflata bak en paravan. Dette hugget så jeg før jeg hørte snella skrike. Paravanen stoppet først opp og ble så dratt bakover. «Fisk» ropte jeg til Thor Lasse. 

Vi tar alltid annenhver fisk, og nå var det min tur. Det var bra trøkk i denne ørretten med hopp og sprett på lang line og inne ved båten. Thor Lasse håvet sikkert for en lettere nervøs kapten. Herlig! Ny flott tellende ørret som var større enn den første. Lengden var 76 cm, og vi veide den i håven til 5,6 kg. Kjapt bilde igjen og uti med fisken. Nå hadde vi virkelig fått blod på tann. 

Jeg hadde en veldig god følelse for fisket før NM, og med denne starten ble ikke selvtilliten mindre. Nå visste vi at det var fisk i området - og at det var fisk med størrelse der. Vi visste også nå at det vi presenterte falt i smak. 

Rundt klokka 23 var det Thor Lasse sin tur til å få en ørret med størrelse. VK-flasher og laue hadde lokket en ny fisk til hugg på dypriggen. Fint fight igjen med skrikende snelle og stanging i dypet. Jeg lokket håvnettet rundte ørret nr. 4 som var 65 cm og ca 4,6 kg veid i håven. 

ØRRET NR. 4:
Thor Lasse Løland med fisk
på 65 cm og godt over 4 kg. 

Det gikk enda et par timer før vi fikk neste fisk. Rundt klokka 00.30 fikk vi en fin ørret i overflata. Tilbakemeldingen på bildet fra konkurranseledelsen var klar: «Godkjent, 65 cm, 972 poeng og din femte godkjente». Jubelen var høylytt i båten nå og jeg begynte å tenke på om det kunne bli NM-seier. Så stilnet fisket av for oss i flere timer. 

Vi ble liggende i området - vi visste jo at det var grov fisk der. Thor Lasse kom stadig med dette sitatet - «vi må ha en til». Timene gikk og vi gjorde noen turer ut av området, men vendte tilbake til og kjørte gjennom området der vi fikk mest fisk. Vi kjørte med tre stenger i overflata på natta, men allerede ved 04-tiden satte jeg to stenger nede på dyppriggene igjen. Så ved 05-tiden på morgenen fulgte vi fisken nedover i dypet med dypriggene etterhvert som lyset kom og fisken gikk dypere. 

Nede på 45 fot kom konkurransens beste hugg. VK-flasher og ei laue var igjen riktig medisin. Kjente fort at fisken var grov, men den var ganske rolig i starten. Inn til båten ville den imidlertid ikke. Det var stanging nede i dypet, og fisken gikk fra side til side. Dette betyr som regel at det er diger fisk - eller at fisken er feilkroket. En veldig nervøs kaptein tok seg god tid. Etter et siste utras så vi at fisken var sliten og Thor Lasse lukket håven rundt en veldig fin ørret. Da skrek vi av full hals.  

Ørreten var en settefisk siden fettfinnen var klipt. Denne fisken ble vår største og var 77 cm lang. Vi veide den kjapt i håven, og den dro vekten til ca 6,2 kg. Bred over ryggen og en ordentlig kladd. Dette var Team Propells 4. punding på Mjøsa (ørret over 6 kg). 

Nå hadde vi 6 godkjente ørreter, og jeg begynte å skjønne at vi lå an til topplassering. Det stoppet heller ikke der. Ved 06.30-tida så jeg at det hugg på dypriggen. Stanga sto og bukket opp og ned, men den løste ikke ut. Jeg dro løs snøret fra klypa og ga stanga til Thor Lasse. «Denne er nok ikke godkjent», sa han. Det trodde ikke jeg heller.

MORGENSTUND...
kan gi gull i grunn. Thor Lasse
med en «lureørret» på 72 cm. 

Noen ganger blir man lurt. Fisken kom raskt inn mot båten, og jeg fikk se en ganske stor hale som stakk over vannskorpa. Håven ble raskt funnet frem og ørreten gikk snilt rett i garnet. Da skjønte den at noe var galt og ble helt ellevill. 

Nå trodde vi nesten ikke våre egne øyne. Denne ørreten var 73 cm og ga oss 1428 poeng til. Nå begynte vi virkelig å tro på totalseier.

Klokka 09.15 satte vi oss i bilen og kjørte fra Viken til Gjøvik og premieutdeling. Og jammen var vi ikke de siste som ble ropt opp på podiet til totalseier og norgesmestertittel. Vi fikk totalt 8412 poeng. Kristian Viberg som ble nummer to hadde 3371 poeng

Dette er lengdene på de 7 godkjente ørretene vi fikk: 77, 76, 76, 72, 65, 65 og 54 cm. I tillegg hadde vi 7 ørreter som var for korte til å telle i konkurransen. Har anslått totaltvekten på de 7 fiskene til opp mot 30 kg totalt. 

Kom til poenget tenker du kanskje nå? Hva fisket dere med? Denne gangen var det de nye VK-flasherne som heter VK-Salmon 3. Agnskallene denne gangen var små av typen Rhino. Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt best fiske på Mjøsa vår og høst med agn, men så er det jo også det som har fått mest fisketid. Jeg bruker forskjellige typer skaller: Jackpot, Salsa, Anchovy fra Trinidad Tackle Company og nå også Rhino. 

IKKE ØRRET: ... bare et tullebilde
av kapteinen som ble sendt inn
til Erik Grimsøen i sekretariatet.
Svaret var kort: «Underkjent.
'Fisken' skal ligge på sin høyre side...»

Tusen takk til Norges Trollingforbund for nok et flott arrangement. Det er mye tid som brukes av mange for at vi skal kunne dyrke lidenskapen vår, og kunne kjempe om flotte premier for titusener av kroner. Vi kommer til dekket bord. 

Vil også rette en takk til Fredrik Gundersby i Team Blodknute for at jeg fikk kjøpe noen Rhino-skaller han hadde trua på. De fungerte tipp topp. 

Det er vanskelig å gjøre det godt i konkurranser uten tips og informasjon fra andre. Takk til dere som har delt med meg - dere vet selv hvem dere er. Én må allikevel trekkes frem, og det er kompis og Mjøsa-veteran Atle Knapp. Han har jeg lært masse av opp gjennom årene. Vil du lese fisketipsene hans for Mjøsa så finner du dem her

Til slutt gratulerer til Arild Falkfjell som nok en gang klarte å true opp en diger ørret - denne gangen den lengste i NM - hele 82 cm. Gratulerer også til alle dere andre som kom i toppen av lista og spesielt til fiskekompis Tord Fladeby som jeg har fiska sammen med i Trolling Master Bornholm de tre siste årene. Tord og sønnen Aksel kom på en flott 5. plass.


Les mer om: NM i trolling | MjøsaØrret

Oppdatert: Under kan du se action-film fra vårt fiske i norgesmesterskapet: 

onsdag 12. juni 2019

Flytende rådyr og ørretfangstVar en liten tur ute sør i Mjøsa tirsdag for å testfiske litt før norgesmesterskapet i trollingfiske som går av stabelen førstkommende lørdag til søndag.

Målet for kvelden var som i NM, ørret. Og det ble flere ørreter også, men ikke av de store. Det jeg kommer til å huske best fra denne kvelden er ikke fisken. Det er et rådyr.

Fisket langs en strømkant og fikk øye på noe brunt som fløt der. Da jeg kom nærmere så jeg at det var et dødt rådyr. Regner med at det har forsøkt å krysse Mjøsa og at kreftene ebbet ut. Trist syn.

FIN ØRRET:
Det ble totalt 4 ørreter
og noen hugg i løpet av
en kort kveldsøkt. 

Alle ble sluppet ut igjen. 

Pass på ute på Mjøsa nå. Det flyter mye rundt i flommen som kan ødelegge båt og motor.

Deilig at den nyinnkjøpte AMT-en endelig er på vannet igjen. Det er installert kjøleaggregat under sittebenken på babord side. AMT-en er forberedt for dette. I tillegg er det montert luke i taket foran i kabinen. Jobben er gjort av Krogstadfjorden Marina.

Skitt fiske til alle som skal delta i NM på lørdag. Håper vi sees på Gjøvik. Satser på en liten testfisketur torsdag kveld også.

Trenger du noen tips til NM i trollingfiske? Sjekk veteranenes beste råd

Les mer om: Mjøsa | Ørret | AMT 215 PH

søndag 2. juni 2019

Slik ble AMT 215 PH trollingriggetDen nye Team Propell-båten, AMT 215 PH er nå testet og klar til fiskeeventyr, og det er montert masse nytt utstyr. Jeg valgte å bruke Hans Ivar Hagesveen i Team Øvre Mjøsa Båt fra Biristrand til mye montering og rigging.

RUSTFRITT:
Spesialtilpassede pidestaller.
Legg merke til at rekka 

går gjennom i toppen. 

Hans Ivar sveiser rustfritt og er god på elektronikk. I tillegg gjør han en meget pen jobb. Det var viktig for meg. Legg til at han ikke er dyr, så er det ikke rart at kundene blir fornøyde.

INNFELTE INSTRUMENTER:
Lekkert med innfelt skjerm i svart plate. 

Hans Ivar felte inn Simrad-skjermen og VHF-en, monterte VHF-antenne, autopiloten (ikke pumpa, det gjorde Krogstadfjorden Marina), autopilotstyringsenheten, lagde rustfritt spesialfeste til Fish Hawken og monterte den. Han trakk også ledninger og NMEA-nettverk og koblet sammen strøm til ekektronikken. Det ble også montert tre givere bak på hekken av båten. To ekkoloddgivere, en Active Imaging 3-i-1-giver og en Airmar TM150M. I tillegg en giver til Fish Hawk X4D. Alle er montert på rustfrie spesialtilpassede plater.

PLANERBOARDMAST:
Ingen skruer i skroget.
Foran sees radarreflektor. 

I tillegg sveiset han spesialtilpassede pidestaller til Scotty-dypriggene hvor rekka går gjennom pidestallene. Han lagde fester til planerboardsveivene uten å ta hull i skroget og monterte dem.

Det var problemer med forstyrrelser på kompasset til autopiloten på første testtur. Da tok Hans Ivar turen fra Biri til Viken II ved Mjøsa og flyttet kompasset. Etter det har autopiloten gått knirkefritt.

Krogstadfjorden Marina hvor jeg kjøpte båten monterte Webasto Airtop 2000-varmer og autopilotpumpa. De luftet også hydraulikken og monterte Honda-motoren. I skrivende stund er båten hos Krogstadfjorden Marina for montering av kjøleenhet i kjøleboksen og takluke foran i kabinen. Motoren får også førstegangsservice. Gleder meg til å få båten tilbake igjen.

I dag, søndag 2. juni ble også Karnicen som er solgt hentet og blir kjørt opp til Harstad. Ønsker den nye eieren lykke til med fisket, og håper båt og utstyr faller i smak.

GIVERE:
De rustfrie platene er bukket inn
 i underkant for å unngå vannturbulens
som kan påvirke giverne. 

Her Active Imaging
og Fish Hawk-giver. 

AIRMAR TM150M:
Denne er kjøpt hos Ramotech. 

Les mer om: AMT 215 PH | Båter | Båtutstyr