mandag 26. februar 2018

Skyter rømt oppdrettslaks med harpun

Foto fra video: Sondre Bjørnbet,
Skandinavisk naturovervåkingRømming av oppdrettslaks er et stort problem i Norge. Oppdrettslaks tar seg opp i elvene og gyter sammen med villaksen. Det utvanner de unike genene til villaksen. Ble derfor veldig glad da jeg så denne videoen som Skandinavisk Naturovervåking la ut mandag. Den viser effektivt uttak av oppdrettslaks.

De skriver følgende på Facebook: «Utskyting av rømt oppdrettslaks er et viktig tiltak for å redusere innslaget i elvene. På oppdrag fra OURO skyter Sondre Bjørnbet her effektivt ut 10 oppdrettslaks fra Elvegårdselva i Bjerkvik på få timer. Oppdraget utført av Skandinavisk naturovervåking og Ferskvannsbiologen

Les også: Sjøørret vokste enormt

Ifølge videoen sto det ca 170 laks totalt i kulpen. 10 av dem var rømt oppdrettslaks. Så gikk Sondre Bjørnbet til verket og tok dem ut én etter én. Ta en kikk på videoen. Imponerende!

Sondre Bjørnbet (35) fra Orkanger driver ikke bare som undervannsjeger. Han er også brannkonstabel og bonde.

- Jeg har jobbet med registrering av laks- og sjøørretbestander i 10 år hos skandinavisk naturovervåking, skriver han til meg.

- Vi jobber hele høsten, fra fiskeslutt til islegging, med registrering av gytebestander ved hjelp av drivtelling. Der det er mye rømt fisk blir den tatt ut. Slik som tilfellet var for Elvegårdselva i høst.

FIN VILLAKS:
Sondre Bjørnbet fisker også med flue.
 Her i Skjenaldelva.

Foto: Sondre Bjørnbet 

Han forteller at det er en veldig viktig og interessant jobb, og at han får sett all den største laksen i landet.

- Drives dette arbeidet over hele Norge?

- Skandinavisk naturovervåking driver uttak av rømt fisk og gytefisktellinger i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. I tillegg har vi videoovervåkning i resten av landet

- Dere jakter laksen med fridykking, ikke med trykkluft i elvene?

- Ja, fridykking/snorkling med våtdrakt. Veldig viktig med riktig utstyr, skriver Sondre til meg.

Les også: Fire lakserømminger
Lik og følg oss gjerne på Facebook: @teampropell

Lyst til å se mer godt arbeid for elvelaksen? Ta en kikk under: