torsdag 10. juni 2010

Trening til NM

Har med kollega Kenneth fra VG og sønnen Jonas i kveld. To for små
foreløpig.