onsdag 5. april 2017

Legger ned tre kystradioer


Kystradioene i Vardø, Florø og Tjøme legges ned fra 1. januar neste år, melder NTB. Det møtes med sterke reaksjoner.

Telenor opplyste tirsdag at Telenor Kystradio skal moderniseres og digitaliseres. Nedleggelsene berører 22 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte ved de tre stasjonene. Samtidig skal bemanningen økes med til sammen 12 nye stillinger ved kystradiostasjonene i Bodø og Rogaland.

Nyheten om nedleggingen møtes med sterke reaksjoner og det er bekymring for at viktig lokalkunnskap vil gå tapt, og at tjenesten og dermed sikkerheten til sjøs kan bli dårligere av sentraliseringen.

I Florø vil lokalpolitikerne at nedleggingen skal tas opp i Stortinget.

– Vi vil prøve å få dette omgjort. Jeg håper at de andre på stortingsbenken her og langs kysten er med. Jeg håper på et opprør, for nå må vi som bor her reagere, sier Stein Malkenes (MDG) til NRK.