tirsdag 15. mai 2018

Nå kan du søke om å fiske makrellstørje med stang

KJEMPE: Denne tunfisken ble
fanget under merkingsfiske med stang
i svensk farvann høsten 2017.

 Foto: Martin Sethman

I vår fikk Havforskningsinstituttet klarsignal av den Atlantiske tunfiskkommisjonen (ICCAT) til å merke 20 makrellstørjer på Vestlandskysten. Dette gjøres i forskningens tjeneste slik at det kan læres mer om den blåfinnede tunfiskens utbredelse, vandring og liv.

Forskere skal delta i fisket etter blåfinnet tunfisk sammen med sportsfiskere. Fisken skal fanges på stang, merkes med satellittsender og slippes ut igjen. Nå kan du altså søke om å delta, skriver Havforskningsinstituttet (HI).

De skriver også at det trengs utstyr av grov kaliber og egnede båter og de ønsker seg fiskere som  har erfaring med håndtering av stor fisk.

- Stangfiske etter størje er en svært krevende oppgave. Fisken skal også tas opp så raskt som mulig og merkes ved båtripa, forteller prosjektleder Keno Ferter.

- Basert på erfaringer fra merkeprosjekter i Sverige og Danmark, og innspill fra nasjonale og internasjonale eksperter, stiller vi en rekke minimumskrav til erfaring og utstyr. I tillegg har vi en del ønsker som det er en stor fordel om søkerne oppfyller.

Tunfiske i Sverige: - Kan ikke beskrives med ord

Det er heller ikke bare nordmenn som kan få delta. Keno Ferter bekrefter til Team Propell at alle nasjonaliteter kan søke.

Ifølge HI starter prosjektet 23. august og det skal fiskes utenfor Bergen. Det er ikke avklart hvor mange båter som skal delta. Det vil bli bestemt ut fra søknadsmengden, kvaliteten på søkere og endelige prosjektplaner, skriver HI.

Har du lyst til å delta, har de rette kunnskapene, det rette mannskapet og egnet båt så er søknadsfristen 3. juni.

- Stangfiskerne må organisere seg i lag og båt, med én samlet søknad. Det er viktig at de setter seg grundig inn i kravene og beskriver så detaljert som mulig hvordan de oppfyller dem. Vi vil gi tilbakemelding før sommerferien, sier Ferter.

Her finner du søknad for stangfiskere

HI ønsker seg også samarbeid med én stangfiskerorganisasjon. De kan søke her.

Lik og følg gjerne Team Propell på Facebook

Les alle våre saker om tunfiske