mandag 9. oktober 2017

Over 1000 ørret har passert Hunderfossen

Foto: Morten KraabølGode nyheter for hunderørreten. Nylig passerte ørret nummer 1000 forbi fisketrappa ved Hunderfossen på vei opp til gyting, skriver Morten Kraabøl på Facebook.

Han fikk et nydelig opptak av en kraftig plugg av en hunderørret mandag. Se klippet over.

Kraabøl som har vært seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), er veldig positiv på hunderørretens vegne og skriver videre:

- For det første har det nylig passert mer enn 1000 gytefisk gjennom fisketrappa i år! For det andre gir den nye minstevannføringen på 7 kubikkmeter pr sekund (tidligere 1,8 kbm pr sek) et mye større anvendbart gyteareal enn tidligere. Selv om det ennå er tidlig i gyteperioden så kunne jeg se at det nå gytes på flere nye steder ovenfor jernbanebrua. Dette er et stort og viktig fremskritt for den naturlige rekrutteringen av hunderørret.

Mjøsa-veteraner: Slik finner du storørreten

- Det er flere årsaker til disse gode nyhetene: Beskatningen av gytefisk i Lågen er vesentlig redusert de siste årene med en årskvote på 5 fisk pr år pr fisker. En del mjøsfiskere har også sett behovet for å begrense sitt fiske og gjenutsetter en stadig økende andel av fangsten gjennom året, skriver han.

Kraabøl skriver også at Eidsiva har manøvrert flomlukene på en stadig bedre måte gjennom de siste årene, og har bidratt til at en økende andel av vinterstøingene kommer seg trygt ned forbi Hunderfossen.

Da er det bare å glede seg til flott fiske fremover på Mjøsa. Skitt fiske!

Lik og følg vår Facebook-side for fiskenyheter