søndag 17. desember 2017

Villaksens liv i havet skal avsløres

Foto: Baard Fredriksen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skriver på sine hjemmesider at sentrale forskningsmiljøer nå skal samarbeide for å finne ut hva som skjer med laksen etter at den har vandret ut i havet. De har starter et prosjekt som heter Atlantic Salmon Sea.

NINA skriver at forskere fra Norsk institutt for naturforskning, Norges arktiske universitet (UiT), Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS skal delta. I tillegg skal en rekke internasjonale partnere være med på samarbeidet.

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet, og prosjektpartnerne stiller også med midler slik at totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.

Les også: Laksekongen fikk 200 kg laks

Forhåpentligvis vil forskerne lære mye. Det kan kanskje hjelpe den hardt pressede villaksen på sikt, slik at det blir flere prakteksemplarer som den på bildet øverst. Laksen veide 15,7 kilo og ble fanget av Baard Fredriksen i Trondheimsfjorden 3. mai i 2014. Laksen lot seg lokke av en Ismo Magnum i fargen svenskeflagget som ble dorget etter Baards båt.

Fisken var 109 cm lang og hadde et bukmål på 64,5 centimeter.

Baard har fått flere storlaks: - Det tok helt av

Eva Thorstad i NINA som er prosjektleder forteller at de skal forene metoder, data og infrastruktur for å øke forståelsen av hva som påvirker villaksens vekst og overlevelse i havet, skriver NINA.

– Havforskningsinstituttet kobler på vår kompetanse på oseanografi og dynamikk i havøkosystemer, og ekspertise på plankton og de store pelagiske fiskebestandene i havet, forteller Vidar Wennevik.

– Vi ser fram til å utnytte ny spennende merketeknologi til å avsløre laksens vandringer, sier Audun Rikardsen ved UiT.

Lest denne? Fikk 15 lakser på 5 timer

Ingen kommentarer: