fredag 2. februar 2018

Fire lakserømminger på Vestlandet

TRUET VILLAKS:
Baard Fredriksen fikk denne praktlaksen
 i Trondheimsfjorden 3. mai 2014. Rømt oppdrettslaks
truer den norske villaksbestanden. 

 Foto: Baard Fredriksen

Fiskeridirektoratet skriver
at det har vært lakserømminger i Juvika i Solund, i anlegg eid av Sulefisk, i Sauøy i Øygarden, eid av Lerøy,  i Dyvika i Askvoll, eid av Flokenes og i Oterstegdalen i Fusa, eid av Bolaks.

Fiskeridirektoratet skriver at det er viktig å få oversikt over forekomst og spredning av den rømte fisken, og de ber derfor publikum om å melde inn opplysninger dersom de har fått oppdrettslaks i områdene.

De skriver også at de så langt har vært på inspeksjon på tre av de fire anleggene, og planlegger nå det fjerde hos Bolaks.

Les også: Trippel lakselykke

Juvik i Solund: Sulefisk sendte 15. januar inn en rømningsmelding i Juvika i Solund, etter at de med kamera hadde observert et hull i nota.

– Et øre på et stavtau hadde blitt slitt av og dermed oppsto en revne i notlina. Dette var rett etter en storm, og det var vanskelig å komme ut til anlegget for å iverksette tiltak, sier Leni Marie Lisæter fra Fiskeridirektoratet region Vest.

Oppdretter har fulgt opp hendelsen, satt ut gjenfangstgarn og bøtt og reparert nota. Lisæter sier at ikke har blitt fanget laks på gjenfangstgarn, og det ikke er mistanke om at det er noe stort rømmingsomfang. Fisken var rundt to kg.

Les også: Villaksens liv i havet skal avsløres

Sauøy i Øygarden: 16. januar i år hadde en propell kommet borti en not og forårsaket hull. Dette skjedde under forberedelsene til avlusing.

– Det er fanget elleve laks i gjenfangstgarn. Det er heller ikke her mistanke om en stor rømming, og hullet ble oppdaget fort og reparert. Fisken var 2,2 kg, forteller Lisæter ifølge Fiskeridirektoratet.

Dyvika i Askvoll: Flokenes meldte om rømming fra sitt anlegg på Dyvika i Askvoll 24. januar.

– Her ser det ut som at nota har hektet i perlebåndet i forbindelse med trenging ved avlusing. Det er fanget tre lakser i gjenfangstgarnet. Fisken er rundt tre kg, sier Lisæter.

Oppdretter har leid inn en fisker til å bistå i gjenfangsten.

Oterstegdalen i Fusa: 31. januar, kom det tips om oppdrettslaks i Fusafjorden. Rømmingen ble oppdaget av en lokal fisker som hadde fått laks.

De hadde også fått et hull i noten: - Hullet er nå bøtt av dykker. Gjenfangstfiske er satt i gang, og det vil bli gitt pålegg om utvidet gjenfangst. Rømmingsomfanget er foreløpig ukjent. Laksen er på tre til seks kg, sier Lisæter.

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med avlusing.

Bolaks har organisert gjenfangst i Eikelandsfjorden. Fisket blir utført av yrkesfiskere som har avtale med Bolaks.

Det er opprettet mottaksstasjon av fangster på Lammaneset.

Ingen kommentarer: