torsdag 1. mars 2018

Lakselus drepte 8 av 10 lakser i flere norske elver

TRUET STAMME: Baard Fredriksen
med en flott villaks på 8,7 kilo fra
Trondheimsfjorden i 2013.
Legg merke til lusene på fisken.

 Foto: Tom Høgseth

Lakselus er en stor trussel mot den norske villaksen og sjøørreten. Havforskningsinstituttet skriver at smittepresset fra lakselus er for høyt i Hardanger og Sogn, men at dødeligheten på smolten varierer mellom de ulike elvene.

For 2017 har de beregnet at skyhøye 80 prosent av laksesmolten døde i 3 av 10 elver i Hardanger. Tilsvarende tall for Sogn var 5 av 13.

Havforskningsinstituttet skriver også følgende: «Dødeligheten ser ut til å være størst for smolten som kommer fra indre deler av fjorden. Også tidspunktet for utvandring påvirker: Smolten som vandret først i fjor kom ut av fjorden uten å få mye lus, mens den som vandret litt senere fikk mye lus på seg. I tillegg påvirker også naturforhold spredningen, lusene driver med strømmen og spredningen blir dermed påvirket av vind- og strømforhold. For eksempel førte slike forhold til at dødeligheten på laksesmolt økte i Sogn i fjor.»

Les og se også: Skyter oppdrettslaks med harpun

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere bestemt at oppdrettere i områder med over 30 prosent dødelighet vil få pålegg om redusert produksjon i 2019. I henhold til myndighetenes nye forvaltningssystem av oppdrettsnæringen, trafikklyssystemet, er grensen for å komme i rød sone en dødelighet på 30 prosent, ifølge Havforskningsinstituttet. I Sogn var alle de 13 elvene over denne grensen.

Les også: Fikk kjempesjøørret på flue

Knut Munthe Olsen som driver med uleie av overnatting og fiske i Årøyelva i Sogndal er oppgitt.

– Dette er en skandale. Vi prøver å verne om villaksen, så går den rett i helvetesporten til oppdretterne, sier han til NRK.

– Vi har i dag under en halv million villaks fordelt på alle elver i Norge. Vi tåler ikke mange slike år, sier Olsen.

Oppdrettsbransjen er ikke helt enig i beskrivelsen og mener tallene kan være feil. Leder for region Vest i Sjømat Norge, Hans-Inge Algrøy, sier havforskerne benytter modeller og ikke målinger.

– Det kan være ting dette året som gjør at det ikke blir riktige tall, sier Algrøy til NRK.

Lik og følg oss på Facebook
Les flere saker om laks

Ingen kommentarer: